About

Lắm khi

ngôn từ thành líu ríu

thương, quý, chúc, mừng

nói nhiều, thành nhịu.

Thì thôi gửi chút tươi xinh

chút thơm hương

lời ít,

ý nhiều.

Ngày sẽ thêm vui khi chia sớt mến yêu!

Gói ý. Thắt tình. Đóa hoa xinh, thân tặng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s