Hoa trong 2 nửa của thế giới

Được hoàn toàn tự do sáng tạo trang trí hoa cho một bữa tiệc mà khách mời tuyền nam. Sốt!

Ảnh

Nói đến hoa ai trong chúng ta cũng liên tưởng đến sự mềm mại, lãng mạng, nhẹ nhàng, một thế giới đầy nữ tính.

Ảnh

Đàn ông đại diện cho sự mạnh mẽ. Yêu bằng mắt. Là bức tường thành vững chắc cho thế giới nữ tính kia. Nghe các nhà nghiên cứu ‘đồn’ rằng cái nữa thế giới còn lại xa lạ này gần gũi hơn với hình – thể – khối – rất hình học phẳng và không gian.

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Ảnh

Hai nửa này luôn hòa quyện, khít ráp lẫn nhau để tồn tại vẹn tròn. Làm sao để thể hiện được điều đấy là động lực sáng tạo cho phần trang trí của sự kiện này.

 Ảnh

Ảnh

Sự kiện của Robb Report

Ý tưởng và thực hiện: Padma de Fleur

Hình ảnh: Nhị Hoàng

Địa điểm: An Lâm Resort, Bình Dương, tp. HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s